Wat is Psychosociaal Werk?

Volgens Socrates "ligt alle wijsheid in de mens besloten en is de therapeut een soort vroedvrouw die door het stellen van de juiste vraag de wijsheid geboren laat worden."

Wat is Psychosociaal Werk?

In het psychosociaal werk gaat men er vanuit dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Hierbij is de gedachte dat een gezonde geest en een goed functionerend lichaam beide nodig zijn om goed te kunnen functioneren in de omgeving.

Een moeilijke situatie verstoort het evenwicht tussen lichaam, geest en omgeving. De mens heeft van nature alle krachten en wijsheid in zich om probleemsituaties zelf op te lossen, met andere woorden om zichzelf te helpen.

Soms is een situatie zo ingrijpend dat mensen vast komen te zitten en het overzicht over het geheel verliezen. Dit geeft vaak het gevoel van "niet lekker in je vel zitten", het veroorzaakt oplopende spanningen of leidt soms tot uitzichtloosheid.

De psychosociaal therapeut leeft zich in de situatie van de cliënten in door goed naar hun verhaal met alle gevoelens en de daarbij behorende emoties te luisteren, helpt de cliënten om het overzicht over hun situatie op te bouwen en helpt hen om hun eigen krachten aan te spreken. Door deze vorm van begeleiding zijn zij hierna zelf weer in staat om handelend op te treden en de problemen verder op te lossen.

In de praktijk blijkt dat cliënten het geleerde in toekomstige situaties zelfstandig kunnen toepassen om lichaam en geest weer in evenwicht te brengen met de omgeving.

Voorbeelden van psychosociale problemen:


niet lekker in je vel zitten
scheidingsproblematiek
moeilijkheden met de opvoeding
conflicten
seksuele problemen
problematiek rond sterven
eenzaamheid
omgaan met ziekte
omgaan met stress
rouwverwerking
samenleven met een ziek gezinslid