NLD Lezing Brugge NLD Lecture Kongsberg Guest Lecture Non-Verbal Communication

Lezing Brugge: NLD bij (jong) volwassenen in opleiding en werksituaties

Presentatie van de lezing op 28 mei 2016 bij de Belgische NLD vereniging in Brugge (pdf).

Non-verbal learning disorder (NLD) is een leerstoornis, die gekenmerkt wordt door een groot verschil tussen het verbale IQ en het performale IQ, de zogenaamde VP kloof, in combinatie met een specifieke groep beperkingen. Dit betekent dat mensen met NLD sterk zijn in het aanleren van taal, maar visueel-ruimtelijk zwak zijn.

Moeite met het (tegelijkertijd) verwerken van (verschillende stukken) informatie loopt als een rode draad door het leven van mensen met NLD. Dit uit zich onder andere in het ontvangen van uitleg, in het communiceren, bij het uitvoeren van taken, bij veranderingen en bij het uitvoeren van de executieve functies. Zij nemen veel letterlijk en hebben daardoor moeite met het begrijpen van humor en grapjes. Het herkennen van non-verbale informatie gaat hen moeilijk af. Het gevolg is dat zij problemen krijgen in de interactie en achter gaan lopen in sociale vaardigheden.

NLD kent ook overlap met andere stoornissen, zoals AD(H)D, het syndroom van Asperger, angst en depressie. NLD kan samengaan met een andere stoornis, maar klachten zoals depressie en angst kunnen ook een gevolg zijn van het hebben van NLD.

Ieder mens is uniek, ook ieder mens met NLD is uniek. Mensen met NLD hebben niet allen in dezelfde mate last van hun beperkingen. Dit vraagt voor het begeleiden om een individuele aanpak. De begeleider moet ook inzicht opbouwen in de sterktes en zwaktes van het individu.

Mensen met NLD hebben een specifieke manier van leren nodig. Zij leren taken stap voor stap, door veel te herhalen tot de vaardigheden zijn geautomatiseerd.

Op kinderleeftijd bouwen mensen met NLD "bagage" op, die zij meenemen naar het vervolgonderwijs en in hun carrière. Jonge kinderen met NLD lopen op school tegen allerlei beperkingen aan, zoals het zwak visueel-ruimtelijk inzicht. Dit uit zich bijvoorbeeld in werkjes in kleuterklas en in sport en spel. Veel kinderen met NLD krijgen tijdens hun ontwikkeling te maken met onzekerheid, (faal)angst, afwijzing, isolatie, gepest worden et cetera.

Als pubers naar het middelbaar onderwijs gaan is het voor hen belangrijk om bij de groep te horen en geaccepteerd te worden. Pubers met NLD hebben de vaardigheden die hier voor nodig zijn zich vaak niet in voldoende mate eigen kunnen maken. In het onderwijs bestaat het risico dat leerlingen met NLD vastlopen of afdalen naar een ander niveau.

Jongvolwassenen in (beroeps)opleiding volgen zowel theorie als praktijk. Deze combinatie put studenten met NLD vaak uit. Tijdens de stage ontbreekt het vaak aan passende begeleiding. De opleidingen en stagebegeleiders hebben vaak geen expertise in het begeleiden van NLD.

Tijdens het middelbaar onderwijs staan leerlingen met NLD voor de keuze van een beroepsopleiding. Het maken van een keuze is vanwege de beperkingen niet eenvoudig. De reguliere beroepskeuzetest geeft geen betrouwbaar resultaat, omdat de beperkingen van NLD niet worden meegenomen.

Het is voor (jong)volwassenen met NLD vaak een opgave om zich staande te houden in een baan. Risico's waar zij mee te maken kunnen krijgen zijn: overbelasting, depressie en burn-out.

Voorbeelden van passende beroepen en functies kunnen zijn: solofuncties, talige functies en "praat" functies, zoals werken in de journalistiek, verkoop, in de vertegenwoordiging of als tolk-vertaler.

Lecture Kongsberg: Non-verbal Learning Disorder (NLD)

Presentation of the lecture in Kongsberg November 2007 (pdf).

Guest Lecture Non-verbal Communication

Presentation (pdf) of the guest lecture in the workshop Communciation of the course Reflective Practice in the master Systems Engineering at the University College of South East Norway.